Academische zitting: 23 11 17 : Voorzitter Sonja De Becker

Voor de 11e keer organiseerden Landelijke Gilde Kapellen en PITO Stabroek een academische zitting met een bekende spreker.

Academische zitting Landelijke Gilde Kapellen & Hoevenen

LANDELIJKE GILDEN-STRUCTUREN

Els Van Cleef, Landelijke Gilde Kapellen & Hoevenen

Op donderdag 23 november organiseerden Landelijke Gilde Kapellen & Hoevenen en het PITO hun jaarlijkse academische zitting. Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond & Landelijke Gilden, zorgde voor een druk bijgewoonde editie. De boodschap van de voorzitter was duidelijk: “We zijn een sterke sector mét toekomst, waarop we fier mogen zijn. Onze bedrijfsleiders behoren tot de best opgeleide ondernemers, zorgen voor een hoge productiviteit, een diversiteit aan teeltsystemen en ze leveren topkwaliteit. De Vlaamse landbouwers werken nog steeds vanuit een familiale basis, voornamelijk regionaal, en bieden werk aan heel wat laaggeschoolden.” De receptie met streekproducten, die verzorgd werd door de leerlingen van het PITO, werd door de aanwezigen erg gesmaakt.

Landbouw, sector met toekomst

In haar toelichting belichtte Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker de sterktes van onze Vlaamse land- en tuinbouw. Zo kwamen het diverse aanbod aan hoogkwalitatieve producten, het familiale karakter, de goed opgeleide bedrijfsleiders, het goede imago en de rol als onmiskenbare en noodzakelijke basis van een veel grotere voedselindustrie aan bod. Ook de maatschappelijke rol als landschapsbeheerder, zorgverstrekker, energieleverancier en verzekeraar van voldoende, veilig en goedkoop voedsel – via 35 cent per dag per persoon vanuit het Europees landbouwbeleid – werden belicht. Troeven genoeg om met vertrouwen naar de toekomst te kijken.

… en uitdagingen

Maar ook de grote uitdagingen waar de sector voor staat, werden niet uit de weg gegaan. Een onder druk staande concurrentiepositie met landbouw soms als speelbal op het geopolitieke speelveld, de prijzenproblematiek, het gebrek aan marktmacht voor de producent, de ruimte om te boeren die onder druk staat, de vragen vanuit milieu, klimaat en biodiversiteit, de steeds moeilijkere bedrijfsopvolging en een dicht bij zijnde kritische burger die helaas steeds meer van de sector vervreemd is geraakt. Samengevat zitten de uitdagingen voor de sector op vier thema’s: inkomensvorming, concurrentiekracht, ruimtelijke ontwikkeling en milieu, en maatschappelijk draagvlak. Ook lokale voorbeelden als de Nx en de natuurcompensatie voor de Antwerpse haven werden genoemd. 

… en een organisatie die de koe bij de horens vat

Afsluiten deed Sonja De Becker met aan te geven hoe de sector en Boerenbond in het bijzonder een antwoord probeert te bieden op de gestelde uitdagingen. Projecten als ‘Slimmer boeren met cijfers’, het Ketenoverleg, de aandacht voor beroepslandbouw in het BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) en initiatieven als Dag van de Landbouw dragen daar toe bij.

We zagen een voorzitter aan het woord die met recht en rede fier is op de Vlaamse land- en tuinbouw en de familiale – wat anderen ook beweren – bedrijven die daar vorm aan geven.

 

 

 

 

 

 

Nog geen lid?

We verwelkomen je graag op onze activiteiten. Ontdek meer van onze ledenvoordelen.

Meer nieuws

De Wandelaar in Kapellen

Iependreef stemt voor babbelbank

Kerstconcert 16 12 17 - Kind a X mas